Historie Halovky

    Náše SDH mimo jiné se věnovalo práci s mládeží. Velmi pevné zázemí jsme měli na Jarošově škole v Havířově Šumbarku. Na podzim roku 1989, než přišla ona revoluce, jsme při jednom sezení došli k nápadu, který nás všechny velmi zaujal. Všichni jsme věděli, že náš hasičský potěr přes zimní období přetrvává v zimním spánku, a ten by chtělo před nástupem jara přerušit.

    Tak došlo k tomu, že jsme začali organizovat novinku v historii práce s mládeží, a to uspořádáním halové soutěže mladých požárníků o putovní pohár s tím, že by se konala, pokud bude zájem, každoročně poslední sobotu v měsíci únoru a soutěžilo by se podle směrnic „Hry Plamen“.

    A tak předseda MěNV Havířov Ing. Vojtěch Klečatský, který byl hasičům nakloněn, přispěl svým postojem k tomu, aby se soutěž začala pořádat a je také úzce spojena se jmény Petra Štiky, Karla Dvořáka a starosty SDH Havířov Město, hlavního organizátora Emanuela Došlíka st..

    První ročník se konal 24.02.1990 v tělocvičně OU Dolu J.Fučík krytého bazénu v Havířově Šumbarku. Velitelem soutěže byl určen vedoucí mládeže Petr Štika.

    Před soutěží vznikly finanční potíže, které nastaly při politickém zvratu, protože BSP se všude rozpadly, a slíbené finanční příspěvky se rozplynuly v událostech, které se staly nepřehledné.

    Ale i přes to na soutěž dorazilo 27 družstev. V soutěži se velice dobře umístila družstva našeho okresu. V kategorii mladších bylo první družstvo z Heřmanova Městce z Chrudimska, pak následovaly Stanislavice, Havířov Město, Petrovice-Marklovice, Karviná-Staré Město, Bohumín-Záblatí a Český Těšín-Mosty.

    V kategorii starších se na prvním místě objevilo družstvo z Karolínky na Vsetínsku, následovaly Morašice z Chrudimska, Petrovice-Marklovice. Družstvo Český Těšín I, Český Těšín II, Havířov Město, Stanislavice.

    Soutěž byla úspěšná, a tak bylo rozhodnuto v soutěži pokračovat, i když po stránce finanční toto bylo velmi náročné.

    Na podzim roku 1990 se začal organizovat II. ročník této halové soutěže. Propozice byly rozeslány do celé bývalé naší republiky. Protože organizátoři očekávali větší účast, byla zajištěna velká sportovní hala Slávie v Havířově. Akce málem zkrachovala po náhle vzniklém nedostatku financí u přihlášených účastníků a neférové hry sponzorů, kteří přislíbili finanční i jiné injekce.

    Akci nakonec po intervenci a toku proseb hlavního organizátora Došlíka Emanuela st. zachránily CV DPO ČSFR v čele s Ing. J. Olšanským, Ing. F. Luzar z Výzbrojny požární ochrany, Městský úřad v Havířově, VOKD DZ-21 v Karviné. Akci zpopularizovaly Hasičské noviny.

    Nakonec 02.03.1991 soutěžilo všech 26 původně přihlášených družstev včetně 9 družstev ze Slovenska. Akce dopadla nad prognózami škarohlídů obzvláště dobře, a bylo vysloveno organizátorům uznání všech přítomných. První místo v kategorii mladších obsadil Rožnov p.Radhoštěm, domácí Havířov druhou příčku, a Kateřinice byly na postu třetím.

    Kategorii starších obsadili první místo slovenští přátelé z Lučivné, druhé Hermanovce až z východního Slovenska, a třetí domácí Havířov Město.

    Příprava III. ročníku halové soutěže, která dle návrhu byla zároveň I. ročníkem neoficiálního mistrovství ČSFR, opět organizátory postihla smůlou, a to odchodem Petra Štiky, jednoho z hybných pák v práci s hasičskou mládeží a který byl do té doby významnou osobností v tehdejší mládežnické organizaci SSM a pionýrského hnutí.

    O prázdninách téhož roku havířovský hasičský sbor přichází o požární zbrojnici, kterou na příkaz vyšších mocí přebírá Městská policie, a náhradou dostává podnájem v málo vyhovující zbrojnici Sboru Havířov Šumbark.

    Navíc dosavadní sponzoři se neozývali. Po naléhavé prosbě starosty hasičského sboru E.Došlíka st., konání akce svým rychlým rozhodnutím zachránil tehdejší premiér pan Petr Pithart, který ze svého fondu uvolnil 10 000 korun. Pan Pithart je jediným vládním a státním činitelem v celé dosavadní historii konání, který vyhověl naší prosbě. Později se ozvali sponzoři CV DPO ČSFR, Důl ČSM, Vítkovické železárny, Norma Frýdlant, Autocont Ostrava aj..

    Někteří sponzoři jen slibovali, a svých slibů používali k popularizaci na veřejnosti. Mezi ně patřil známý deník Metropolitan s šéfredaktorem Bednářem, který se na svých stránkách před veřejnosti vynášel, ale slíbenou finanční částku jaksi opomněl poslat.

    I přes lakotu takových rádoby sponzorů se táto akce uskutečnila 29.02.1992

    Táto akce, která je výjimečná, je jedním z nejkrásnějších darů hasičstva našeho regionu, hasičskému potěru Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

    V roce proběhl 24.02.2001 XII. ročník halové pohárové soutěže, a zároveň jubilejní X. ročník neoficiálního mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

    Chtěl bych poděkovat Všem, kteří se za celou dobu jakkoli podíleli na této nádherné akci pro naše budoucí hasiče – záchranáře. Dále chci poděkovat hasičským přátelům ze Slovenské republiky, že i po nechtěném rozpadu Československa zůstali našimi příznivci, a rádi navštěvují každoročně naše hezké zelené město.

    Chtěl bych poděkovat Všem, kteří se za celou dobu jakkoli podíleli na této nádherné akci pro naše budoucí hasiče – záchranáře. Dále chci poděkovat hasičským přátelům ze Slovenské republiky, že i po nechtěném rozpadu Československa zůstali našimi příznivci, a rádi navštěvují každoročně naše hezké zelené město. Došlík Emanuel st., starosta SDH Havířov Město, hlavní organizátor soutěže


designed by Luda_2 ver. 6.0